תקנון WINWORK ACADEMY

*המשך מסלול ההכשרה דורש התאמה ועמידה בקריטריונים מסוימים שייקבעו באופן בלעדי על ידי WINWORK .

 WINWORK אינה מתחייבת לקבל למסלול ההכשרה כל אדם שאינו עומד בקריטריונים או אינו מתאים מסיבה כזו או אחרת, גם אם עבר את חודש ההכשרה הראשוני והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, חברת WINWORK  אינה מתחייבת להמשכיות של מסלול ההכשרה.

תקנון קהילת WINWORK

*קהילת WINWORK תתנהל במספר מדיות פיזיות ודיגטיליות, מי שיעבור על חוקי הקהילה, יפגע בחבר קהילה אחר או יפרסם דברים בניגוד לתקנות, יורחק מהקבוצה.

תקנון התנהגות-

 1. לא מדברים על פוליטיקה ודת

 2.  תשמרו על שפה שמכבדת את עצמכם ואת כולנו

 3. מה שקורה בקהילה נישאר בקהילה - אלא אם כן מבקשים לשתף 

 4. כבוד הדדי

 5. רגישות למוגבלויות של האחרים - גם אם הן קלות משלך

 6. ללא שיח אלים, קללות וכו' גם אם זה כלפי אנשים שלא בקהילה.

 7. אסור למשתתפים בקהילה ו/או בקורסים של WINWORK לעשות שימוש כלשהו במידע אישי, פרטי או אחר שנחשפו אליו לגבי משתתפים אחרים, אלא אם קיבלו לכך את הסכמת המשתתף מראש ובכתב והדבר נעשה לבקשתו.

 8. אסור למשתתפים בקהילה ו/או בקורסים של WINWORK לפנות לחברים/משתתפים אחרים בבקשת כספים או הלוואות.

 9. צוות WINWORK שומר לעצמו את הרשות, לפי שיקול דעתו המלא,  להוציא חברים מפעילות הקהילה והשתתפות בקבוצות, מסיבות שונות ובכלל זה על מנת לשמור אווירה נעימה, על צביון הקבוצה והצלחת חבריה.

 10. ביקורת טובה היא ביקורת בונה ומכבדת

 11. פוליטיקלי קורקט זה נחמד - המילה "נכה" כבר לא בשימוש בפני עצמה יש "אדם עם מוגבלות", "אדם נכה"  ובכלל.. המוגבלות לא מגדירה את האדם, היא רק מציינת איזה התאמות הוא צריך, אם בכלל : )

 12. אלימות מילולית - לא תתאפשר בקבוצה! גם לא בהודעות פרטיות בין חברי הקבוצה!

 13.  הנהלת WINWORK רשאית לשנות את התקנון בכל זמן ולפי ראות עיניה.

 14. דברים שנאמרים בקבוצה ובהודעות פרטיות הינם על אחריות מי שאומר אותם.

 15. השימוש במידע בקבוצה על אחריותכם בלבד.

 16. אין לעשות פרסום עסקי בקבוצה ללא רשות של מנהל הקבוצה

 17. פניות למנהל הקהילה או חברים בה, יעשו באופן פרטי ולא בקהילה.

 18. אין להציע שירותים והצעות עסקיות לחברי הקהילה האחרים (גם בהודעות פרטיות) במידה ולא בקשו זאת!         

 19. חבר/ת קהילה שישלח הודעות לחברים אחרים בקהילה בעלות תוכן מיני לא הולם, יורחק  מהקבוצה לאלתר!

 20. חבר קהילה שהבריז מכנס עם מספר מקומות מוגבל ולא הודיע מראש, לא יוכל להזמין מקום מראש בכנס הבא!